h.t. Bestuur

Studievereniging der Descartes College

Ie bestuur

Afgelopen zomer (2018) is Studievereniging ERGO opgericht. Deze vereniging voor studenten van het Descartes College zal zowel sociale als educatieve verdieping nastreven.

Dit jaar willen wij als eerste bestuur van de vereniging ons vooral richten op het vormen van een community binnen het Descartes College en zullen wij streven naar educatieve verdieping. Hiertoe zullen wij activiteiten voor Descartes-studenten organiseren buiten de colleges om. Komend jaar hopen wij een basis te leggen voor een stabiele studievereniging van het Descartes College, zodat Ergo in de komende jaren steeds meer van verdiepende waarde zal zijn.

Hadassa Gouman
Voorzitter
voorzitter.ergo@gmail.com
Pauline Bamberg
Secretaris
secretaris.ergo@gmail.com
Fleur Slegers
Penningmeester
penningmeester.ergo@gmail.com
Britt Westerlink
Commissaris Extern
commissarisextern.ergo@gmail.com
Skip to toolbar