Vereniging

 

‘Cogito ergo sum’

Deze uitspraak is waarschijnlijk de bekendste zin van René Descartes geworden. Meestal wordt deze stelling vertaald als ‘Ik denk, dus ik ben’. Het woord ‘ergo’ vormt de verbindende factor tussen het zijn en het denken in Descartes’ uitspraak.

Studievereniging Ergo streeft ernaar om in verbinding met elkaar na te denken over allerlei alledaagse en wetenschappelijke zaken.

De vereniging hanteert hiertoe drie doelstellingen:
1. Het bevorderen van contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en medewerkers van het honoursprogramma Descartes van de Universiteit Utrecht;
2. Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het Descartes College;
3. Het stimuleren van de betrokkenheid van de studenten bij het Descartes College.

”Ergo’, zei Brandhaug. Hij hield van dit woord. Het was een woord met een extra dimensie, bijna onoverwinnelijk, omdat het eisen stelde aan het gezag van de logica. Hieruit volgt.’

– Uit een roman van Jo Nesbø (2008)

Oprichting van S.V. Ergo

In seizoen 2017-2018 werd door de Universiteit Utrecht de wens tot een studievereniging voor het Descartes College geuit. 

Pauline Bamberg, Ellen Boswinkel, Sebastiaan Knoop en Desiree de Wit zijn vervolgens met de UU in gesprek gegaan om vorm te geven aan deze vereniging. 

Nadat met de universiteit was kortgesloten waar de vereniging aan diende te voldoen hebben Pauline Bamberg, Hadassa Gouman, Sebastiaan Knoop, Fleur Slegers en Britt Westerlink in 2018 de honoursstudievereniging ‘Ergo’ opgericht.