Samenwerking

Studievereniging Ergo is in de zomer van 2018 formeel opgericht en is onderdeel van het interdisciplinaire honoursprogramma Descartes College uit Utrecht, waar wekelijks een groep gemotiveerde en enthousiaste studenten gastcolleges volgt. Dankzij het interdisciplinaire karakter van het Descartes College vertegenwoordigt de vereniging een brede groep aan studenten van verschillende opleidingen. Het doel van de vereniging is het bieden van educatieve verdieping en het vormen van een hechte ‘community’ binnen het Descartes College. Hiertoe hebben we al verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een bezoek aan het Stedelijk Museum in Amsterdam en een lift-weekend naar Antwerpen.

Onze wens is om de mogelijkheden van de vereniging te vergroten en zo een goede aanvulling op het Descartes College te kunnen vormen.

Draagt u de vereniging een warm hart toe en wilt u ons helpen de vereniging laten groeien?

Dan heeft u hier de mogelijkheid een donatie te geven, waar wij u hartelijk voor bedanken!
Neemt u hiertoe contact met ons op via dit formulier of via studieverenigingergo@gmail.com

Website
De website van S.V. Ergo is een van de meest gebruikte communicatiemiddelen naar de leden toe. Hier vinden zij onder meer foto’s van activiteiten en algemene mededelingen. Ook kunnen de leden op hun persoonlijke pagina inloggen. Op de sponsorpagina is het mogelijk om voor promotiedoeleinden uw logo of een bedrijfstekst te plaatsen.

Facebook
Door middel van facebook houden wij de studenten op de hoogte van aankomende activiteiten en het laatste nieuws van de vereniging. Op onze Facebookpagina is het mogelijk om informatie die voor uw onderneming en onze leden relevant zijn te promoten, zoals een evenement, een vacature of stage.

E-mail
Elke maand ontvangen de studenten een ledenmail van S.V. Ergo. Hierbij worden ze op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de vereniging, wordt er teruggeblikt naar afgelopen activiteiten en worden ze bekend gemaakt met relevante content. Ook hier is er ruimte voor het toepassen van marketingmogelijkheden die interessant zijn voor uw bedrijf.

Activiteiten
Gedurende het hele jaar organiseert S.V. Ergo activiteiten voor de studenten, zowel educatief als non-educatief. Het streven is om een zo groot mogelijke diversiteit in de activiteitenagenda aan te brengen. Als vereniging kunnen wij dan activiteiten organiseren die interessant voor uw onderneming zijn, zoals een company visit of een lezing.

 

Indien u de vereniging financieel wenst te ondersteunen, kunt u uw bijdrage overmaken op NL38 ABNA 0826 5208 71

 
 

Steun S.V. Ergo met een online bestelling!
Wilt u/jij iets bestellen bij een online bedrijf? Maak dan gebruik van deze link en steun S.V. Ergo middels een online aankoop! (Dit levert geen extra kosten op.)